ΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΠΟΥ Α

Εργαστήρια δια της Μεικτής Μεθόδου (Διαδραστικά εξ’αποστάσεως και δια ζώσης)

Έναρξη: Ιούνιο 2019

*Νέες ομάδες θα αρχίζουν κάθε μήνα.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΕ ΕΥΡΩ

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒ. ΤΟ ΦΠΑ 

ΣΕ ΕΥΡΩ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 5 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 320,00 350,40
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 5 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 320,00 350,40
ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΚΑ 5 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 320,00 350,40

ΑΛΛΑ Αντικείμενα όταν είναι έτοιμα για προσφορά ως ΤΥΠΟΥ Α

320.00 350.40

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΠΟΥ Β
Διά ζώσης εργαστήρια εξάσκησης με παραδείγματα θεμάτων

Έναρξη: Ιούνιο 2019

*10 συμμετέχοντες ελάχιστο για κάθε ομάδα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΥΜΔΡΟΜΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΕ ΕΥΡΩ

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒ. ΤΟ ΦΠΑ

ΣΕ ΕΥΡΩ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 8 ΩΡΕΣ ( 4 ΩΡΕΣ/ΜΕΡΑ) 300,00 328,50
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 8 ΩΡΕΣ ( 4 ΩΡΕΣ/ΜΕΡΑ) 300,00 328,50
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
     1 .ΛΑΤΙΝΙΚΑ 8 ΩΡΕΣ 200,00 219,00
   2. ΑΡΧΑΙΑ 8 ΩΡΕΣ 200,00 219,00
   3.ΙΣΤΟΡΙΑ 8 ΩΡΕΣ 200,00 219,00
                 4. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 8 ΩΡΕΣ 200,00 219,00
             5. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 8 ΩΡΕΣ 200,00 219,00
ΕΜΠΟΡΙΚΑ 8 ΩΡΕΣ 240,00 262,80
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 8 ΩΡΕΣ 240,00 262,80
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 8 ΩΡΕΣ 240,00 262,80
        1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 4 ΩΡΕΣ 120,00 131,40
2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 ΩΡΕΣ 120,00 131,40
ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΚΑ 8 ΩΡΕΣ 240,00 262,80
ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 8 ΩΡΕΣ 240,00 262,80
ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 8 ΩΡΕΣ 240,00 262,80

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Συμπληρώνετε ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ και την αποστέλλετε στο 
members@pro-gnosis.eu ή με φαξ στο +357-22283609

  1. Σας αποστέλλουμε τιμολόγιο με τα στοιχεία του λογαριασμού της εταιρείας και προχωράτε στην εξόφλησή του εντός 7 ημερών. Στα στοιχεία του εμβάσματος θα πρέπει να αναγράφετε τον αριθμό τιμολογίου.
  2. Για online εγγραφή και πληρωμή θα ανακοινωθεί σύντομα.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

  • 10% σε όσους είναι συζυγικό ζευγάρι.

Σημ. Για όσους πληρώσουν και το σεμινάριο ακυρωθεί θα επιστρέφεται το ποσό που έχουν πληρώσει.