ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι οργανισμοί PROGNOSIS και Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Προσανατολισμού Σταδιοδρομίας (EACG) προσκαλούν σε συνδρομητική εγγραφή ενδιαφερόμενους που ενδιαφέρονται για υποστήριξη στην προετοιμασία για τις εξετάσεις για διορισμό μέσω του νέου συστήματος διορισμών εκπαιδευτικών και εξασφάλιση θέσης στον κατάλογο διορισίμων. Ανάλογα με το είδος συνδρομής που θα επιλέξει το μέλος θα έχει πρόσβαση σε υλικό που θα τον βοηθήσει για τις εξετάσεις καθώς και δικαίωμα συμμετοχής σε ομαδικά εργαστήρια προετοιμασίας.

Υποψήφιοι για διορισμό εκπαιδευτικοί καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συνδρομητική εγγραφή. Οι οργανωτές θα ενημερώσουν και θα επικοινωνήσουν με τους ενδιαφερόμενους για συμπλήρωση της αίτησης συνδρομητή μαζί με σχετικές πληροφορίες και επιλογές για πρόσβαση σε υλικό και συμμετοχή τους στα σχετικά εργαστήρια.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τα εργαστήρια θα καλύπτουν το Γνωστικό αντικείμενο, Δεξιότητες και Ελληνική Γλώσσα, διαδικτυακά.

Οι εκπαιδευτές/μέντορες αποτελούνται από Κύπριους και Ελλαδίτες εκπαιδευτικούς και ακαδημαϊκούς υψηλής στάθμης με μεγάλη εμπειρία στα αντικείμενα των εξετάσεων.

Για να σας σταλεί η σχετική αίτηση εγγραφής παρακαλούμε δηλώστε το ενδιαφέρον για εγγραφή ως συνδρομητής στο PROGNOSIS-Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Προσανατολισμού Σταδιοδρομίας (EACG) πατήστε εδώ.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:       members@pro-gnosis.eu 

Τηλ. Επικοινωνίας:                  + 357-22283600 / 602 / 603