Όλα τα εργαστήρια που σας προσφέρουμε καλύπτουν 100% την απαιτούμενη ύλη και τη θεματολογία των εξεταζόμενων μαθημάτων. Προκειμένου να αντεπεξέλθει οποιοσδήποτε υποψήφιος εκπαιδευτικός στις εξετάσεις διορισμού απαιτείται, εμβριθής γνώση Γενικής Διδακτικής (ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ), Ειδικής Διδακτικής και Νεοελληνικής Γλώσσας. Επομένως, προτείνεται στους επιμορφούμενους να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια με την εξής σειρά:
1. Δεξιότητες (Γενική Διδακτική για όλους τους υποψηφίους) (2 εξεταζόμενα αρχεία-θέματα)
2. Γνωστικό Αντικείμενο (Ειδική Διδακτική ανά ειδικότητα)
3. Ελληνική Γλώσσα (κοινό για όλους τους υποψηφίους)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ONLINE – 20 ΩΡΕΣ

Θα προσφερθούν μόνο Μάρτιο-Οκτώβριο 2023

 • ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ (ΚΟΙΝΟ) – €438,00
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΚΟΙΝΟ) – €438,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ONLINE – 20 ΩΡΕΣ

 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ) – €438,00
 • ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – €438,00
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – €438,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ONLINE – 14 ΩΡΕΣ

 • ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – €306,60
 • ΦΥΣΙΚΗ – €306,60
 • ΑΓΓΛΙΚΑ – €306,60
 • ΓΑΛΛΙΚΑ – €306,60

ΠΑΚΕΤΑ

 • ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΟΙΝΟ) + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΚΟΙΝΟ) + ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ONLINE – 20 ΩΡΩΝ – €1182,26
 • ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΟΙΝΟ) + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΚΟΙΝΟ) + ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ONLINE – 14 ΩΡΩΝ – €1064,34

Τα πιο πάνω θα προσφερθούν εάν και εφόσον δημιουργηθεί τμήμα με 10 συμμετέχοντες το ελάχιστο.

Σημ.: Στις πιο πάνω χρεώσεις συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
 2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ members@pro-gnosis.eu
 3. Η ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΘΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΑΦΟΥ ΕΧΕΙ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ ΤΟ ΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
 4. ΤΟ ΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΤΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 7 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Σημ.: Εάν εξοφλήσετε όλο το ποσό και το σεμινάριο δεν επιβεβαιωθεί, δηλαδή δεν υπάρξουν περισσότερες από 10 συμμετοχές, θα σας επιστρέφεται το ποσό που έχετε καταβάλει.