06/04/2021 - ΤΡΙΤΗ (6.30 - 9.00 μμ) 
«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ & OIKOΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ